20.01.29 - Apigee Edge برای یادداشت‌های انتشار عمومی Cloud

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

چهارشنبه، 29 ژانویه، انتشار نسخه جدیدی از Apigee Edge را برای Public Cloud آغاز کردیم.

ویژگی ها و پیشرفت های جدید

این بخش ویژگی ها و پیشرفت های جدید این نسخه را شرح می دهد.

برنامه های شرکت در صفحه جزئیات محصولات API نمایش داده می شود

برای سازمان‌هایی که قابلیت کسب درآمد را دارند، هنگام مشاهده جزئیات یک محصول API، اکنون همه برنامه‌های شرکت مرتبط همراه با برنامه‌های توسعه‌دهنده فهرست می‌شوند.