20.03.20.00 - یادداشت‌های انتشار پورتال خدمات توسعه‌دهنده Apigee

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در روز جمعه 20 مارس، نسخه جدید پورتال توسعه دهندگان دروپال 7 آماده درخواست شماست. ببینید چگونه می توانم به روز رسانی های Apigee را در پورتال توسعه دهنده خود در ابر عمومی اعمال کنم؟

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است.

شناسه شماره نام قطعه شرح
151876291 پورتال توسعه دهندگان - دروپال

CKEditor - Cross Site Scripting (XSS) - SA-CONTRIB-2020-007

ارتقاء CKEditor به 7.x-1.19 به دلیل به روز رسانی امنیتی. برای اطلاعات بیشتر به https://www.drupal.org/project/ckeditor/releases/7.x-1.19 مراجعه کنید.