20.10.29 – Informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 29 października zaczniemy udostępniać nową wersję zintegrowanego portalu Apigee Edge.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
170491758 Zintegrowany portal

Zatrzymywanie wypełniania pliku cookie e-maila portalu

Plik cookie portalEmail nie jest już wypełniany ani używany przez zintegrowany portal.

156001807 Zintegrowany portal

Inne poprawki zabezpieczeń

139039098 Zintegrowany portal

Ręczne zatwierdzanie aplikacji dewelopera nie jest widoczne w portalu

Jeśli podczas rejestracji aplikacji wymagane jest ręczne zatwierdzenie kluczy interfejsu API, do momentu zatwierdzenia klucza interfejs API będzie miał stan Oczekuje na zatwierdzenie. Możesz skonfigurować automatyczne lub ręczne zatwierdzanie kluczy interfejsu API podczas dodawania usługi API.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.