20.12.14 – informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 14 grudnia opublikujemy nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
160963619 Zintegrowany portal

Rola portaladmin neguje uprawnienia w przypadku połączenia z wieloma rolami

Aby uniemożliwić ustawianie uprawnień dla roli portaladmin i zastępowanie uprawnień w innych rolach:

  • Podczas tworzenia roli portaladmin:
    • Jeśli nazwa roli to portaladmin, pola edycji uprawnień są teraz ukryte na stronie edycji roli niestandardowej.
    • Rola portaladmin została utworzona bez uprawnień.
  • Gdy zapiszesz istniejącą rolę portaladmin, wszystkie uprawnienia tej roli zostaną usunięte.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o rolach w portalu.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.