20.12.17.00 - یادداشت‌های انتشار پورتال خدمات توسعه‌دهنده Apigee

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در روز پنجشنبه 17 دسامبر، نسخه جدید پورتال توسعه دهندگان دروپال 7 آماده درخواست شماست. ببینید چگونه می توانم به روز رسانی های Apigee را در پورتال توسعه دهنده خود در ابر عمومی اعمال کنم؟

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است.

شناسه شماره نام قطعه شرح
175723326 پورتال توسعه دهندگان - دروپال

هسته دروپال - بحرانی - کتابخانه شخص ثالث - SA-CORE-2020-013

این نسخه هسته دروپال را از 7.74 به 7.77 که آخرین نسخه است به روز می کند. این نسخه شامل Drupal 7.75 است که یک آسیب پذیری امنیتی را برطرف می کند. برای اطلاعات بیشتر، یادداشت‌های انتشار هسته دروپال را در https://www.drupal.org/project/drupal/releases?version=7 ببینید.