20.12.17.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 17 grudnia możesz zgłosić się do korzystania z nowej wersji portalu dla deweloperów Drupal 7. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
175723326 Portal dla programistów – Drupal

Drupal core – krytyczny – biblioteka zewnętrzna – SA-CORE-2020-013

W tej wersji wprowadzono aktualizację Drupal Core z 7.74 do 7.77 – jest to najnowsza wersja. Ta wersja zawiera Drupal 7.75, który usuwa lukę w zabezpieczeniach. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji Drupal Core na https://www.drupal.org/project/drupal/releases?version=7.