2.1.0 – Informacje o wersji Apigee Edge / Cloud Foundry Integration

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Określ docelowy protokół połączenia w wierszu poleceń

Polecenie bind-route-service obsługuje teraz argument protocol określający, czy można dojść do punktu końcowego serwera proxy interfejsu API przez HTTP czy HTTPS. Wcześniej trzeba było ręcznie zmienić protokół po wygenerowaniu serwera proxy.

cf bind-route-service <your-app-domain> <service-instance> [--hostname <hostname>] \
-c '{"org":"<your edge org>","env":"<your edge env>",
    "bearer":"'<authentication-token-file>'" | "basic":"<encoded-username-password>" | "<username>:<password>",
    "action":"proxy"|"bind"|"proxy bind",
    ["protocol":"http"|"https"]}'

Naprawione błędy

Nie udało się wdrożyć w środowisku z wieloma strefami dostępności

W tej wersji rozwiązano problem z wdrażaniem kafelka Apigee Edge w środowisku wielu stref dostępności przez wymaganie metadanych w wersji 1.8.

Dodatkowa dokumentacja

Dokumentacja, korzystając z tych linków: