21.06.17.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 17 czerwca możesz zgłosić się do korzystania z nowej wersji portalu dla deweloperów Drupal 7. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
191294772 Portal dla programistów – Drupal

Uaktualnienie podstawowe usługi Drupal do wersji 7.81

W tej wersji aplikacja Drupal Core została zaktualizowana do wersji 7.81. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji Drupal Core: https://www.drupal.org/project/drupal/releases/7.81.

191154115 Portal dla programistów – Drupal

Aktualizacja zabezpieczeń modułu FAQ do wersji 1.3

Ta wersja aktualizuje moduł najczęstszych pytań do wersji 1.3, aby umożliwić zastosowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.

190488808 Portal dla programistów – Drupal

Aktualizacja zabezpieczeń biblioteki CKEditor do wersji 4.16.1

Ta wersja aktualizuje bibliotekę CKEditor do wersji 4.16.1, aby umożliwić stosowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.