21.07.09 – Informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W piątek 9 lipca zaczniemy udostępniać nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
192335308 Zintegrowany portal

Inne poprawki zabezpieczeń

192338410 Zintegrowany portal

URL metadanych dostawcy usług portalu zwraca 500

Po zaktualizowaniu domeny niestandardowej rozwiązano problem z uszkodzonymi logowaniem jednokrotnymi i konfiguracją SAML.

192497623 Zintegrowany portal

Błędy 429 i 503, z pamięci zasobnika są zgłaszane jako 5XX

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że duże obciążenie publikowania zmian na stronach lub w interfejsach API mogło powodować wewnętrzny błąd serwera.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.