21.07.23 - یادداشت های انتشار Apigee Edge for Public Cloud SSO

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در روز چهارشنبه، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱، انتشار به‌روزرسانی‌های Single Sign-on (SSO) برای Apigee Edge برای Public Cloud را آغاز کردیم:

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است. این لیست در درجه اول برای کاربرانی است که بررسی می کنند تا ببینند آیا بلیط های پشتیبانی آنها رفع شده است یا خیر. برای ارائه اطلاعات دقیق برای همه کاربران طراحی نشده است.

شناسه شماره نام قطعه شرح
190627031 SSO

ایجاد سازمان آزمایشی را برای حساب‌های جدید Apigee Edge غیرفعال کنید.