21.07.28 – Informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 28 lipca udostępnimy nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
194679083
194265224
Zintegrowany portal

W przypadku przekierowania login_failure z domeny niestandardowej usunięto

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudane logowanie nie powodowało prawidłowego przekierowania do domeny niestandardowej, gdy była ona włączona.

194145871 Zintegrowany portal

Właściciel aplikacji nie odzwierciedla zespołów w aktywnym portalu

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wybór zespołu, który ma zostać właścicielem aplikacji, nie był odzwierciedlany w interfejsie opublikowanego portalu.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.