22.06.14 – informacje o wersji zintegrowanego portalu Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

15 czerwca 2022 roku zaczniemy udostępniać nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Nowe funkcje i ulepszenia

W tej sekcji podsumowujemy nową funkcję w tej wersji.

Używanie schematu GraphQL do publikowania interfejsów API w zintegrowanym portalu

Użyj schematu GraphQL, aby opublikować interfejsy API w zintegrowanym portalu. Szczegółowe informacje znajdziesz w następujących artykułach:

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.