22.06.27 - یادداشت های انتشار Apigee Edge for Public Cloud SSO

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

در 6 ژوئیه 2022، ما شروع به انتشار به‌روزرسانی‌های Single Sign-on (SSO) برای Apigee Edge برای Public Cloud کردیم:

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است. این لیست در درجه اول برای کاربرانی است که بررسی می کنند تا ببینند آیا بلیط های پشتیبانی آنها رفع شده است یا خیر. برای ارائه اطلاعات دقیق برای همه کاربران طراحی نشده است.

شناسه شماره نام قطعه شرح
236785053 SSO

پیوند ایجاد حساب برای Apigee X را به روز کنید.

183748213 SSO

پشتیبانی از نام‌های کاربری غیر ایمیل را به get_token اضافه کنید.

133842301 SSO

Spring Security برای رفع یک آسیب پذیری ارتقا یافته است.

217432096 SSO

ثبات سرور بهبود یافته است.