3.1.0 – Informacje o wersji Apigee Edge / Cloud Foundry Integration

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Obsługa określania rejestru NPM, który ma być używany przez brokera usługi

Jeśli masz własny rejestr npm, którego ma używać broker usługi do instalacji, możesz go określić w ustawieniach brokera usługi.

Obsługa określania serwera proxy lub zapory sieciowej dla wywołań brokera usług

Jeśli masz serwer proxy lub zaporę sieciową dla wywołań brokera usługi, możesz określić serwer w ustawieniach brokera usługi.