4.14.04.11 – Informacje o wersji lokalnej Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 23 września 2014 roku opublikowaliśmy poprawkę do lokalnej wersji Apigee Edge.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

  • Potok żądań routera NettyCORERT-275
    Router Netty obsługuje teraz potokowanie żądań HTTP, dzięki czemu można wysyłać do routera wiele żądań HTTP bez oczekiwania na odpowiedź. Router przetwarza żądania w kolejności FIFO. Jeśli jednak któraś z odpowiedzi wymaga zamknięcia połączenia, zostanie ono natychmiast zamknięte.

    Obsługa potoku żądań jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć, ustawiając w pliku router.properties tę właściwość: HTTPServer.pipelining.enabled=false

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Poprawka wstecznego portu routera Netty
CORERT-277
cofanie poprawki z nowszej wersji produktu w celu rozwiązania problemów z routerem Netty.
Routery z wieloma centrami danych
CORERT-26
W środowiskach z wieloma centrami danych routery w jednym regionie wysyłały żądania do procesorów wiadomości między regionami. Routery wysyłają teraz żądania do podmiotów przetwarzających wiadomości tylko w ramach tego samego poda.