4.14.07.04 – Informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 27 stycznia 2015 r. opublikowaliśmy wersję 4.14.07.04 lokalnej wersji (OPDK) portalu Apigee Developer Services.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Nowe funkcje i ulepszenia

Oto nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji:

 • Okno Niewystarczające saldo przedpłacone zawiera teraz informacje o kosztach i podatkach.
 • Obecnie dostępne jest ustawienie administratora, które pozwala lub nie zezwala na wyświetlanie w formularzu tworzenia aplikacji produktów, których deweloper nie może kupić. Aby zmienić to ustawienie:

  1. Kliknij Konfiguracja > Ustawienia zarabiania.
  2. Zmień ustawienie Wyświetlanie produktu do tworzenia aplikacji. Domyślnie w formularzu tworzenia aplikacji wyświetlane są tylko te usługi, z których dany deweloper może korzystać.
  3. Zapisz zmiany.
 • Na karcie „Kupione abonamenty” na stronie „Katalogi i abonamenty” na stronie zarabiania znajdziesz teraz kupione abonamenty w tabeli posortowane według stanu. Tabelę można teraz sortować według dowolnej kolumny, klikając nagłówek tabeli.
 • W przypadku braku wystarczającej ilości środków w portalu teraz wyświetla się komunikat ostrzegawczy podczas zakupu przyszłego abonamentu.

Poprawki błędów

Ta wersja zawiera też następujące poprawki błędów związanych z OPDK:

Temat Identyfikator problemu Opis
Błąd interfejsu API podczas pobierania salda użytkowników wyświetla stronę konserwacji DEVSOL-830 Jeśli wywołanie interfejsu Edge API mające na celu uzyskanie salda użytkownika nie jest prawidłowo zwracane, strona zostanie wyświetlona i zostanie zarejestrowany błąd. Zamiast tego wyświetlał się ekran błędu.
Nie można pobrać miesięcznego wyciągu z portalu dla programistów DEVSOL-774
Dokumenty rozliczeniowe są teraz prawidłowo pobierane z serwera granicznego w formacie HTML. W Postgres w wersji 9.0 wprowadzono nowe kodowanie szesnastkowe. Aby dokumenty rozliczeniowe zostały poprawnie pobrane, należy je zmienić w postgresql.conf. Jeśli dokumenty rozliczeniowe nie zostaną poprawnie pobrane z Portalu dla programistów, zmień parametr bytea_output w postgresql.conf na „escape” na serwerze zarządzania urządzeniami brzegowymi:
bytea_output = 'escape' # hex, escape
Wygasły abonament wskazuje inny aktywny abonament w portalu dla deweloperów DEVSOL-773 Jeśli abonament się zakończył, nie będzie już hiperlinku do szczegółów abonamentu, ponieważ nie można go już wyświetlać. Po kliknięciu nazwy abonamentu w tabeli „Kupione abonamenty” wyświetla się teraz karta z właściwym abonamentem.
Formularz doładowania związany z zarabianiem jest wyświetlany nieprawidłowo DEVSOL-700 Formularz doładowania związany z monetyzacją wyświetla się teraz prawidłowo.
Kolumna podatków w saldzie dewelopera zawsze wynosi 0,00 CHF DEVSOL-691 Stawki podatku są teraz prawidłowo wyświetlane na stronie Płatności z góry zaliczane do przychodu. Pamiętaj, że w portalu musisz użyć wywołania „prepaid Developer API” (w sekcji Konfiguracja > Ustawienia zarabiania).
Lista produktów powinna być synchronizowana z brzegiem sieci po wyczyszczeniu pamięci podręcznej DEVSOL-606

Podczas dodawania usługi API do Edge możesz teraz zsynchronizować ją z portalem, czyszcząc pamięć podręczną portalu. Zsynchronizując usługę API, pojawi się ona na liście usług dostępnych w portalu. Wcześniej jedynym sposobem na przeprowadzenie tej synchronizacji było uruchomienie zadania cron.

Aby wyczyścić pamięć podręczną:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub z uprawnieniami do tworzenia treści.
 2. W menu Drupal wybierz Ikona strony głównej > Wyczyść wszystkie pamięci podręczne.

Jeśli chcesz opróżnić pamięć podręczną pojedynczo, wybierz jeden z elementów menu podrzędnego, na przykład Usługi interfejsu API.

Saldo w CHF jest nieprawidłowo zaokrąglane w dół DEVSOL-604 Zaokrąglanie wartości z interwałami 0,05 dla franków szwajcarskich zostało usunięte z generowania przychodu. W przypadku systemów korzystających z franków szwajcarskich (CHF) system nie zaokrągla już z wykorzystaniem zaokrąglania z przedziałem 0,05 (szwedzkim) i zamiast tego pokazuje ceny do 1 rapponu.
Kod umożliwiający zarabianie nie jest w pełni umiędzynarodowiony. DEVSOL-583 Ciągi tekstowe modułu zarabiania są teraz w pełni opakowane, aby ekrany zarabiania w portalu dla deweloperów mogły być tłumaczone na inne języki.
Nie można usunąć aplikacji, gdy włączone jest zarabianie DEVSOL-523 Możesz teraz usuwać aplikacje, gdy włączone jest zarabianie. Poprzednie wersje podczas próby usunięcia aplikacji wyświetlały puste okno.

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej znane problemy.

Temat Identyfikator problemu Opis
Błąd dotyczący minimalnej kwoty doładowania DEVRT-1261 Gdy wpiszesz kwotę doładowania, która nie spełnia wymagań dotyczących minimalnej kwoty doładowania, komunikat o błędzie ma charakter niejasny.
Edytowanie istniejącej aplikacji generuje wyjątek krytyczny DEVSOL-992 Edytowanie istniejącej aplikacji, gdy pamięci podręczne nie zostały ostatnio wyczyszczone, powoduje wystąpienie wyjątku krytycznego.