4.15.04.06-WS – Informacje o wersji Apigee Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W sobotę 31 października 2015 r. opublikowaliśmy pakiet usług dla wersji WebServices aplikacji Apigee Edge for Private Cloud.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
APIRT-2182 Logika tworzenia producenta jest wykonywana nawet wtedy, gdy domyślna kolejka odpowiedzi nie jest wymieniona
APIRT-2093 Usunięcie/dodanie punktu końcowego serwera proxy JMS tworzy dodatkowych konsumentów

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej znane problemy.

Identyfikator problemu Opis
OPDK-1948 Po zainstalowaniu poprawki opdk-patch-270-4.15.04.05.zip serwer zarządzania nie uruchamia się
Podczas instalowania tej poprawki cały katalog apigee4/share/apigee/lib jest zastępowany katalogiem lib dołączonym do poprawki. Jeśli do katalogu apigee4/share/apigee/lib zostały dodane niestandardowe pliki jar, zostaną one usunięte po zainstalowaniu poprawki. Po zainstalowaniu poprawki musisz dodać wszystkie niestandardowe pliki jar z powrotem do apigee4/share/apigee/lib.