4.15.07.07 – Informacje o wersji Apigee Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 22 czerwca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Private Cloud.

Jeśli masz pytania lub problemy, tutaj uzyskasz pomoc.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Listę wszystkich informacji o wersji Apigee Edge znajdziesz w artykule Informacje o wersji Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
APIRT-2908 Domyślna obsługa TLS 1.2 na hoście wirtualnym
EDGEUI-120

Teraz można ustawić adres e-mail, jeśli „zespół pomocy” w interfejsie użytkownika Edge

W niektórych przypadkach interfejs Edge wyświetla komunikat o błędzie zawierający link do adresu e-mail zespołu pomocy. Możesz dostosować ten adres e-mail, ustawiając właściwość apigee.branding.contactEmailSupport w katalogu /<inst_root>/apigee4/conf/ui/apigee.conf. Na przykład:

apigee.branding.contactEmailSupport="support@myCo.com"

Po ustawieniu właściwości w /<inst_root>/apigee4/conf/ui/apigee.conf uruchom ponownie interfejs Edge:

> /<inst_root>/apigee4/bin/apigee-service ui restart

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Edge.