16.09.02 – informacje o wersji Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 3 stycznia 2017 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Private Cloud.

Zaktualizuj procedurę

Aby zaktualizować instalację, wykonaj następujące czynności:

 1. We wszystkich węzłach brzegowych wyczyść repozytorium Yum:
  > sudo yum oczyść wszystko

 2. Jeśli używasz repozytorium lokalnego, zaktualizuj apigee-mirror:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-mirror aktualizacja

 3. We wszystkich węzłach Cassandra zaktualizuj apigee-cassandra:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile

  gdzie configFile określa plik konfiguracyjny użyty do zainstalowania Edge.

 4. Zaktualizuj edge-gateway we wszystkich węzłach brzegowych:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 5. Zaktualizuj edge-ui we wszystkich węzłach interfejsu Edge:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis Numer kompilacji
APIRT-3717

Błąd JavaScript w procesorze wiadomości po uaktualnieniu

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dodatkowa spacja w pliku konfiguracyjnym spowodowała błąd uaktualnienia do wersji 4.16.01.

edge-gateway-4.16.09-0.0.891
DBS-1375

Serwer zarządzania i Cassandra nie komunikują się

W poprzednich wersjach możesz napotkać poniższy błąd wskazujący na problem z komunikacją między serwerem zarządzania a serwerem Cassandra:

"code": "datastore.ErrorWhileAccessingDataStore"

Problem został już naprawiony w tej wersji.

apigee-cassandra-2.1.13-0.0.992
DOS-4350

apigee-mirror pobiera wszystkie biblioteki zewnętrzne, nie tylko najnowsze

W poprzednich wersjach funkcja apigee-mirror pobierała tylko najnowszą wersję biblioteki zewnętrznej. Teraz pobiera wszystkie wersje używane przez Edge.

apigee-mirror-4.16.09-0.0.940
EDGEUI-827

Uprawnienia mogą być nieprawidłowo ustawione dla użytkownika z wieloma rolami niestandardowymi

Jeśli użytkownik ma kilka ról niestandardowych, uprawnienia mogą zostać ustawione nieprawidłowo. Naprawiliśmy ten problem.

edge-ui-4.16.09-0.0.3791

Znane problemy

W tej wersji występują następujące znane problemy:

Identyfikator problemu Opis
APIRT-3364

Procesor wiadomości wyszukuje DNS w IPv4 i IPv6

Jeśli zainstalowano i włączono demon pamięci podręcznej NSCD (NSCD), możesz zauważyć, że procesory wiadomości przeprowadzają 2 wyszukiwania DNS: jedno dla IPv4 i jedno dla IPv6.

Aby wyłączyć wyszukiwanie DNS w IPv6:

 1. W każdym węźle procesora wiadomości edytuj plik /etc/nscd.conf.
 2. Ustaw tę właściwość:

  enable-cache hosts no
DOC-1687 Z powodu znanego konfliktu zależności pakietów agent Katello używany na serwerze satelitarnym 6 nie będzie prawidłowo zainstalowany na hostach Apigee Edge, na których działa demon Qpid.