Informacje o wersji 4.17.05 programu Edge dla programu Pivotal Cloud Foundry

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 20 czerwca 2017 roku opublikowaliśmy narzędzie Apigee Edge dla Private Cloud w wersji Private Cloud dla Pivotal Cloud Foundry.

Nowe funkcje

Dodaje obsługę menedżera operacji i środowiska wykonawczego Elastic Runtime w wersji 1.10.x

Ta wersja obsługuje wersję 1.10.x menedżera operacji i środowiska wykonawczego Elastic Runtime.

Do instalacji dodano nowy wymagany parametr konfiguracji SMTP

Podczas instalowania Edge musisz teraz ustawić parametr SMTPMAILFROM. Ten parametr określa adres e-mail używany, gdy Edge wysyła automatyczne e-maile, na przykład gdy użytkownik prosi o zresetowanie hasła.

Podczas uaktualniania lub instalowania Edge narzędzie Edge dla Pivotal Cloud Foundry automatycznie ustawia parametr SMTPMAILFROM na adres e-mail administratora systemu sys. Możesz później zmienić tę wartość, wykonując czynności opisane w sekcji Konfigurowanie brzegowego serwera SMTP.

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją instalatora Edge dla Pivotal Cloud Foundry.

Znane problemy

W tabeli poniżej znajdziesz listę znanych problemów w tej wersji:

Znane problemy

Opis

Menedżer operacji nie osiąga postępów powyżej 66%.

Podczas instalacji lub podczas stosowania zmian konfiguracji pasek postępu w menedżerze operacji zawiesza się na 66%.

Co jakiś czas odświeżaj przeglądarkę, aż zobaczysz komunikat, że proces został ukończony.

Panel monitorowania Edge nie obsługuje różnych nazw użytkowników.

Wpisz „admin” jako nazwę użytkownika. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących hasła.

Edge obsługuje tylko stemcell CentOS.

Źródło Ubuntu nie jest obsługiwane.