4.17.05.02 – informacje o wersji Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 15 listopada 2017 r. opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Private Cloud.

Zaktualizuj procedurę

Aby zaktualizować instalację, wykonaj tę procedurę w węzłach brzegowych:

 1. We wszystkich węzłach brzegowych:

  1. Oczyść repozytoria Yum:
   > sudo yum clean room
  2. Zaktualizuj plik bootstrap_4.17.05.sh Edge w wersji /tmp/bootstrap_4.17.05.sh:
   > curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.17.05.sh -o /tmp/17.05.05.google.com
  3. Zainstaluj narzędzie Edge 4.17.05 apigee-service i jego zależności:
   > sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.05.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

   , gdzie uName:pWord pochodzi z nazwy użytkownika i hasła uName:pWord. Jeśli pominiesz parametr pWord, pojawi się prośba o jego podanie.
  4. Zaktualizuj narzędzie apigee-setup:
   > sudo /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
  5. Pobierz plik apigee-service.sh:
   > source /etc/profile.d/apigee-service.sh
 2. Zaktualizuj wszystkie węzły OpenLDAP:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile

 3. Zaktualizuj wszystkie węzły serwera zarządzania:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile

 4. Zaktualizuj wszystkie węzły routera i procesora wiadomości:
  >/opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile


  gdzie configFile określa plik konfiguracyjny użyty do zainstalowania Edge.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis Numer kompilacji
APIRT-3081

Komunikat o błędzie związanym z wystawieniem zasady limitu równoczesnych żądań

Zasada ograniczenia liczby równoczesnych żądań zgłaszała błędy „java.lang.IllegalMonitorStateException” i „java.lang.IllegalMonitorStateException. Naprawiono te błędy.

Edge-gateway-0.0.1413
DBS-1773

Błędy podczas instalowania OpenLDAP

Poprzednie wersje instalatora Edge próbowały zainstalować nieprawidłową wersję OpenLDAP. Ten problem został rozwiązany w tej wersji.

apigee-openldap-2.4-0.0.1004
MGMT-3782 Naprawiono błąd w wartości poziomu spójności dla strefy tożsamości edge-gateway-4.17.05-0.0.1413
TBD-250

Dodano polecenie zaciemnionego hasła

Dodaliśmy polecenie generowania zaciemnionego hasła, które pozwala każdemu komponentowi wygenerować zaszyfrowane hasło. Zaciemnione hasło możesz wygenerować przy użyciu tego polecenia na serwerze zarządzania urządzeniami brzegowymi:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server generate-obfuscated-password

Wpisz nowe hasło i potwierdź je w wyświetlonym oknie. Ze względów bezpieczeństwa tekst hasła nie jest wyświetlany. To polecenie zwraca hasło w takiej postaci:

OBF:58fh40h61svy156789gk1saj
MD5:902fobg9d80e6043b394cb2314e9c6

Zobacz Konfigurowanie TLS/SSL w środowisku Edge On.

edge-gateway-4.17.05-0.0.1413
TBD-261 Różne poprawki zabezpieczeń apigee-service-4.17.05-0.0.974