Informacje o wersji 18.05.01 programu Edge dla programu Pivotal Cloud Foundry

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W piątek 9 listopada 2018 roku opublikowaliśmy program Apigee Edge dla Private Cloud w wersji Private Cloud dla platformy Pivotal Cloud Foundry.

Instalator Apigee Edge dla Pivotal Cloud Foundry w wersji 18.05.01 odpowiada Apigee Edge for Private Cloud w wersji 4.18.05.01

Wymagania wstępne

Ta wersja wymaga usługi Pivotal Cloud Foundry Operations Manager w wersji 2.1 lub 2.2. Informacje o uaktualnianiu menedżera operacji znajdziesz w dokumentacji usługi Pivotal.

Nowe funkcje

 • Zasady JWT są teraz ogólnie dostępne (GA).
 • Dodano obsługę menedżera operacji i środowiska wykonawczego Elastic Runtime w wersjach 2.11 i 2.2.

  Ta wersja obsługuje wersje 2.1 i 2.2 menedżera operacji oraz środowiska wykonawczego Elastic.

 • Dodano obsługę instalacji offline Edge za pomocą menedżera operacji.

  Za pomocą menedżera operacji możesz teraz zainstalować Edge, gdy nie masz zewnętrznego połączenia z internetem. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat instalowania Edge przy użyciu menedżera operacji.

 • Dodano obsługę systemu RedHat Enterprise Linux w wersji 6.9.
 • Dodano obsługę oprogramowania Oracle w wersji 6.9.
 • Dodano obsługę CentOS w wersji 6.9 .
 • Zmiany w konfiguracji instalacji nowego środowiska Edge.
 • Opcje ponawiania połączeń routera można teraz ustawiać na poziomie hosta wirtualnego.

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją instalatora Edge dla Pivotal Cloud Foundry.

Znane problemy

W tabeli poniżej znajdziesz listę znanych problemów w tej wersji:

Znane problemy

Opis

Nazwy hostów nie są rozpoznawane (79757554).

Podczas zatrzymywania apigee-postgresql (72379834) pojawia się komunikat o błędzie dotyczący uprawnień.

Wyświetlana jest opcja „Utwórz odwrotny serwer proxy przez Open API” (79949124).