4.50.00.02 – informacje o wersji Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

20 sierpnia 2020 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Private Cloud.

Zaktualizuj procedurę

Aby zaktualizować instalację, wykonaj tę procedurę w węzłach brzegowych:

 1. We wszystkich węzłach brzegowych:

  1. Wyczyść repozytorium Yum:
   sudo yum clean all
  2. Pobierz najnowszy plik Edge 4.50.00 bootstrap_4.50.00.sh do przeglądarki /tmp/bootstrap_4.50.00.sh:
   curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.50.00.sh -o /tmp/bootstrap_4.50.00.sh
  3. Zainstaluj narzędzie i zależności programu Edge 4.50.00 apigee-service:
   sudo bash /tmp/bootstrap_4.50.00.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

   Gdzie uName:pWord to nazwa użytkownika i hasło otrzymane z Apigee. Jeśli pominiesz właściwość pWord, poprosimy Cię o jej podanie.

  4. Zaktualizuj narzędzie apigee-setup:
   sudo /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
  5. Użyj polecenia source, by wykonać skrypt apigee-service.sh:
   source /etc/profile.d/apigee-service.sh
 2. Na wszystkich węzłach brzegowych uruchom skrypt update.sh dla procesu edge. Aby to zrobić, wykonaj to polecenie w każdym węźle:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile

  gdzie configFile określa plik konfiguracji użyty do zainstalowania Apigee Edge dla Private Cloud. Na przykład: /opt/silent.conf.

Obsługiwane oprogramowanie

Bez zmian.

Wycofywanie i wycofanie

Parametr zapytania privateKeyExportable w interfejsie API Aliases został wycofany.

Nowe funkcje

Bez zmian.

Naprawione błędy

W tabeli poniżej znajdziesz listę błędów, które zostały naprawione w tej wersji:

Identyfikator problemu Opis
162981490

Błąd UnresolvedVariable z powodu pustego szablonu AssignVariable

Jeśli pole Template obiektu AssignVariable było puste, nie utworzono zmiennej przepływu dynamicznego, a dalsze odwołanie do tej zmiennej spowodowało błąd UnresolvedVariable.

163159830

Brak kontroli wartości null w przypadku indeksu w zasadzie KeyValueMapOperations

Podczas pobierania wpisu KVM za pomocą zasady KeyValueMapOperations nie znaleziono wartości null w polu index, co mogło skutkować pojawieniem się NullPointerException.

163789418

Magazyny kluczy z wieloma certyfikatami nie były obsługiwane w przypadku certyfikatów z wieloma serwerami SAN.

Serwery zarządzania nie uruchamiały się i zwracały błąd „magazyny kluczy z wieloma certyfikatami nie są obsługiwane”, który był spowodowany przez certyfikaty z wieloma serwerami SAN.

Uwaga: obsługiwane są certyfikaty z wieloma SANS.