Zasady wycofywania Apigee

Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
informacje.

  1. Zaprzestanie świadczenia Usług. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2 (dalej) Apigee może w każdej chwili i w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia dowolnego Produktu, Usługi, dowolnej części lub funkcji bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta.
  2. Zasady wycofywania. Apigee poinformuje o planowanym wycofaniu lub wprowadzeniu niezgodnych wstecznie zmian w produktach, usługach lub funkcjach wymienionych w artykule dotyczącym wycofywania i wycofania Apigee. Apigee dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby kontynuować obsługę i obsługę tych wersji Produktów lub Usług bez tych zmian przez co najmniej rok od ogłoszenia tych zmian, chyba że (jak stwierdzi w uzasadnionej orzeczeniu Apigee):
    (i) wymagane przez prawo lub w relacjach z osobą trzecią (w tym w przypadku zmiany obowiązującego prawa lub relacji z osobami trzecimi) lub
    (ii) mogą spowodować znaczne utrudnienie bezpieczeństwa lub istotny wpływ na bezpieczeństwo. (ii)

    Po tym terminie produkt, usługa lub funkcja zostanie wycofana. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Etapy wdrażania.
  3. Wszelkie wersje, funkcje i funkcje Produktów lub usług oznaczonych jako „Wcześniejszy dostęp”, „Alfa” lub „Beta” są wykluczone z tych zasad wycofywania.

Powyższa zasada to „Zasady wycofywania”.

Listę wycofanych i wycofanych funkcji znajdziesz w artykule o wycofywaniu i wycofaniu Apigee.