14.07 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje


We wtorek 17 czerwca 2014 r. opublikowaliśmy wersję 14.07 portalu Apigee Developer Services tylko do pracy w chmurze.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Nowe funkcje

Ta wersja portalu Apigee Developer Services w chmurze zawiera te nowe funkcje:

 • Zmiana ustawienia adresu URL serwera proxy interfejsu SmartDokumentacja API
  Wprowadzono zmianę ustawienia URL serwera proxy interfejsu API w module SmartDokumentacja. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu SmartDokumentacja do tworzenia dokumentacji interfejsów API.

  Nowe ustawienia to:
  • Jeśli łączysz portal z działającą w chmurze wersją Apigee Edge: nie musisz już ustawiać adresu URL serwera proxy interfejsu API.
  • Jeśli łączysz portal z wersją OPDK Apigee Edge: ustaw URL serwera proxy interfejsu API na https://nazwa_domeny:portNumber/management, gdzie nazwa_domeny:numer portu to nazwa domeny i numer portu lokalnej instalacji Apigee Edge.
 • Udostępniliśmy nowe szablony dla SmartDokumentacja
  Udostępniliśmy nowe pliki szablonów CSS i JavaScript w aplikacji SmartDokumentacja, które rozwiązały kilka błędów i poprawiły obsługę IE 9. Więcej informacji znajdziesz w artykule o dokumentowaniu interfejsów API za pomocą SmartDokument.

  Aby zaktualizować dotychczasowe szablony:
  1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub z uprawnieniami do tworzenia treści.
  2. W menu administrowania Drupal wybierz Treść > SmartDokumenty > Ustawienia > modelName.
  3. Zmień adres URL nazw plików szablonów na https://smartdocs.apigee.com/2/ zamiast https://smartdocs.apigee.com/1/.
  4. Zapisz szablon.
 • Dostęp do szablonów SmartDokumentów jest teraz możliwy bez połączenia z internetem

  Aby użyć szablonu umieszczonego w module SmartDokumenty:

  1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub z uprawnieniami do tworzenia treści.
  2. W menu administrowania Drupal wybierz Treść > SmartDokumenty > Ustawienia.
  3. Rozwiń obszar Ustawienia zaawansowane.
  4. Rozwiń obszar Management API Override Settings (Ustawienia zastępowania interfejsu API zarządzania).
  5. Zaznacz pole wyboru Użyj plików JS/CSS lokalnych aplikacji SmartDokumentacja.
  6. Zapisz konfigurację.

Wycofanie

Od 15 kwietnia 2015 r. Google nie będzie już obsługiwać interfejsu OpenID 2.0 API. Informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem:

https://developers.google.com/+/api/auth-migration#timetable

Wszystkie portale wydane przed 14.07 roku używały identyfikatora Google OpenID 2.0, który umożliwiał użytkownikom logowanie się w portalu lub rejestrowanie się jako jego użytkownik przy użyciu danych logowania Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów. Z tego powodu wycofaliśmy tę funkcję z portalu.

Zamiast niego możesz skorzystać z modułu uwierzytelniania Google w Drupal lub skorzystać z informacji opisanych w artykule: Używanie protokołu OAuth 2.0 do logowania.

Poprawki błędów

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Pole formularza typu „value” nie jest już resetowane Gdy deweloper edytuje formularz, pole typu „value” nie jest już przywracane do wartości domyślnej.