14.07.16 – Informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje


W środę 16 lipca 2014 r. opublikowaliśmy wersję 14.07.16 portalu Apigee Developer Services dla chmury.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Nowe funkcje

Ta wersja portalu Apigee Developer Services w chmurze zawiera te nowe funkcje:

  • Ustawienie nazwy aplikacji powoduje ustawienie jej wyświetlanej nazwy w przeglądarce Edge

    Gdy tworzysz aplikację, w polu Nazwa aplikacji nie jest już rzeczywista nazwa aplikacji w Edge. Teraz jest wypełniane atrybutem Display Name. Rzeczywista nazwa aplikacji jest generowana przez Edge przy użyciu nazwy wyświetlanej.

Wycofanie

Od 15 kwietnia 2015 r. Google nie będzie już obsługiwać interfejsu OpenID 2.0 API. Informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem:

https://developers.google.com/+/api/auth-migration#timetable

Wszystkie portale wydane przed 14.07 roku używały identyfikatora Google OpenID 2.0, który umożliwiał użytkownikom logowanie się w portalu lub rejestrowanie się jako jego użytkownik przy użyciu danych logowania Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów. Z tego powodu wycofaliśmy tę funkcję z portalu.

Zamiast niego możesz skorzystać z modułu uwierzytelniania Google w Drupal lub skorzystać z informacji opisanych w artykule: Używanie protokołu OAuth 2.0 do logowania.

Poprawki błędów

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Autouzupełnianie haseł jest wyłączone w formularzu logowania Portal nie używa już autouzupełniania w polu hasła na ekranie logowania portalu.
Zastosowano style koloru tła i tekstu po najechaniu kursorem Tło i kolor tekstu w menu po najechaniu kursorem są teraz prawidłowo stosowane w motywie Drupal. Ta poprawka została zastosowana tylko w przypadku motywu elastycznego Apigee. Więcej informacji o motywach znajdziesz w artykule Dostosowywanie motywu.