14.09.25.01 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje


W czwartek 16 października 2014 r. opublikowaliśmy wersję 14.09.25.01 portalu Apigee Developer Services w chmurze. Ta wersja zawiera wszystkie nowe funkcje i poprawki błędów z wersji 14.09.25.00 oraz 1 dodatkową poprawkę. Więcej informacji znajdziesz w artykule 14.09.25.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Wycofanie

Od 15 kwietnia 2015 r. Google nie będzie już obsługiwać interfejsu OpenID 2.0 API. Informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem:

https://developers.google.com/+/api/auth-migration#timetable

Wszystkie portale wydane przed 14.07 roku używały identyfikatora Google OpenID 2.0, który umożliwiał użytkownikom logowanie się w portalu lub rejestrowanie się jako jego użytkownik przy użyciu danych logowania Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów. Z tego powodu wycofaliśmy tę funkcję z portalu.

Zamiast niego możesz skorzystać z modułu uwierzytelniania Google w Drupal lub skorzystać z informacji opisanych w artykule: Używanie protokołu OAuth 2.0 do logowania.

Poprawki błędów

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Starsze motywy Witryny portali,które używają starszych motywów Apigee apigee_devconnect lub apigee_base, albo witryny portali zawierające podtematy tych motywów i wyświetlane błędy. Klienci korzystający z wersji 14.09.25.00, którzy zgłaszają błędy krytyczne na stronie stanu lub problemy z interfejsem użytkownika z motywami niestandardowymi opartymi na starszym motywie apigee_base, powinni natychmiast zaktualizować go do wersji 14.09.25.01.