15.01.06.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje


We wtorek 6 stycznia 2015 roku opublikowaliśmy wersję 15.01.06.00 portalu Apigee Developer Services dla chmury.

Nowe funkcje

Ta wersja portalu Apigee Developer Services w chmurze zawiera te nowe funkcje:

 • Asynchroniczne zapisywanie użytkownika
  Asynchroniczne zapisywanie użytkownika to nowa funkcja, która odkłada zapisywanie informacji o użytkowniku do czasu wysłania odpowiedzi z powrotem do przeglądarki, aby zwiększyć wydajność. Ta zmiana ma miejsce tylko w tych sytuacjach:
  • Znaleziono odpowiedni interfejs wiersza poleceń PHP
  • Zarabianie nie jest włączone
  • Zaznacz pole wyboru Włącz asynchroniczne na stronie Konfiguracja > Ustawienia portalu dla programistów > Ustawienia użytkownika portalu dla programistów.
 • Nie możesz już zmieniać ustawień połączenia między portalem a Edge
  W poprzednich wersjach Cloud można było bezpośrednio edytować informacje o połączeniu wykorzystywane do połączenia portalu z Edge, w tym adres URL punktu końcowego Edge, nazwę organizacji Apigee oraz nazwę użytkownika i hasło administratora organizacji. Teraz musisz wysłać do zespołu pomocy Apigee żądanie zmiany informacji o połączeniu. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tworzeniu portalu dla programistów.

Wycofanie

Od 15 kwietnia 2015 r. Google nie będzie już obsługiwać interfejsu OpenID 2.0 API. Informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem:

https://developers.google.com/+/api/auth-migration#timetable

Wszystkie portale wydane przed 14.07 roku używały identyfikatora Google OpenID 2.0, który umożliwiał użytkownikom logowanie się w portalu lub rejestrowanie się jako jego użytkownik przy użyciu danych logowania Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów. Z tego powodu wycofaliśmy tę funkcję z portalu.

Zamiast niego możesz użyć modułu Drupal Google Auth lub skorzystać z informacji opisanych w artykule: Używanie OAuth 2.0 do logowania.

Poprawki błędów

W tej wersji naprawiliśmy następujące błędy:

Temat Opis
Zarabianie Poprawki w treściach wyświetlanych użytkownikom na potrzeby generowania przychodu.
Zarabianie Stawki podatku są teraz prawidłowo wyświetlane na stronie Płatności z góry zaliczane do przychodu. Pamiętaj, że musisz użyć wywołania „prepaid Developer API” po stronie portalu (w sekcji Konfiguracja > Ustawienia zarabiania).
Zarabianie Saldo z przedpłaty na stronie salda z przedpłaty nie wyświetla się już jako „-0,00”, ale jako „0,00”.
Zarabianie
Dokumenty rozliczeniowe są teraz prawidłowo pobierane z serwera granicznego w formacie HTML. W Postgres w wersji 9.0 wprowadzono nowe kodowanie szesnastkowe. Aby dokumenty rozliczeniowe mogły zostać poprawnie pobrane, należy zmienić je w postgresql.conf. Jeśli dokumenty rozliczeniowe nie zostaną poprawnie pobrane z portalu dla programistów, zmień parametr bytea_output w postgresql.conf na „escape” na serwerze zarządzania urządzeniami brzegowymi:
bytea_output = 'escape' # hex, escape
Zarabianie Jeśli wywołanie interfejsu Edge API mające na celu uzyskanie salda użytkownika nie zwraca poprawnie, strona jest teraz wyświetlana prawidłowo i zostaje zarejestrowany błąd. Wcześniej na stronie wyświetlał się ekran błędu.
Nowa rejestracja dewelopera Rozwiązaliśmy problem występujący podczas rejestrowania nowego konta informujący, że konto oczekuje na zatwierdzenie przez administratora tylko wtedy, gdy w witrynie deweloperskiej skonfigurowano wymóg zatwierdzenia przez administratora przed zalogowaniem się.
Nowa rejestracja dewelopera Nowo zarejestrowani deweloperzy, którzy powinni być domyślnie blokowani, zostali włączonych w backendzie Edge. Deweloperzy, którzy powinni zostać domyślnie zablokowani, zostali włączeni (mimo że wyświetlany był komunikat „Czekaj na zatwierdzenie”), mimo że ta sama poprawka została rozwiązana.
Nowa rejestracja dewelopera Portal nie zgłasza już wyjątku, gdy użytkownik rejestruje się bez adresu e-mail, aby można było przeprowadzić integrację z systemami, które nie używają adresów e-mail. Użytkownicy nadal będą jednak musieli dodać adres e-mail do swoich profili, aby móc tworzyć aplikacje.
Formularz rejestracyjny Pola First Name (Imię) i Last Name (Nazwisko) w formularzu rejestracji zostały przeniesione na górę formularza rejestracyjnego w przypadku nowych instalacji. Pamiętaj, że wszystkie pola tego formularza można przenieść za pomocą interfejsu administratora. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi.
Stan dewelopera Gdy deweloper zostanie ustawiony w portalu na stan „zablokowany”, zostanie ustawiony na nieaktywny na serwerze zarządzania brzegowym, co oznacza, że zablokowany programista nie będzie mógł wykonywać wywołań interfejsu API.
Zadanie cron Działanie cron nie powoduje już awarii, gdy aplikacja w Edge nie jest prawidłowo powiązana z deweloperem.
Logowanie System nie rejestruje już błędu, gdy typ dostępu aplikacji to „tylko do odczytu”.
Reguły Drupal Moduł reguły w regułach Drupal do wysyłania e-maili, gdy klucz aplikacji zmieni się z oczekujące na zatwierdzone. We wcześniejszych wersjach reguła nie działała po zmianie stanu.
SmartDocs Czasownik PATCH jest teraz wyświetlany poprawnie podczas renderowania na stronach SmartDokumentów.
SmartDocs Gdy punkt końcowy brzegowy jest niedostępny, moduł SmartDokumentacja nie wyświetla już ostrzeżeń.
SmartDocs Ostrzeżenia „Niezdefiniowany indeks:” nie są już wyświetlane w module SmartDokumenty.
SmartDocs
Menu nawigacyjne działa już prawidłowo na stronach w inteligentnych dokumentach. Pierwszym elementem na ścieżce menu nawigacyjnego na stronie z informacjami o metodzie był model_machine_name Documents/, więc pierwsze słowo nie zostało napisane wielką literą. Po wprowadzeniu tej poprawki pierwszym elementem będzie zrozumiała dla człowieka nazwa modelu, a pierwsze słowo będzie pisane wielką literą.
Również na stronie z listą metod interfejsu API opartych na czasowniku HTTP (GET/POST/PUT/DELETE) elementy menu nawigacyjnego prowadziły do nieprawidłowego adresu URL. Po wykonaniu tej czynności elementy menu nawigacyjnego na stronie wskazują teraz prawidłowe adresy URL.
SmartDocs Poprawka CSS umożliwia teraz prawidłowe edytowanie treści JSON SmartDokumentacja (w żądaniu POST lub PUT).
Menu główne Linki logowania i rejestracji są teraz dostępne, gdy w menu głównym nie ma żadnych elementów.
Atrybuty aplikacji
Strona z informacjami o atrybutach aplikacji była uszkodzona i nie została wyrenderowana. Rozwiązaliśmy ten problem w pliku devconnect_app_attributes.module.
Przekierowania na stałe zakodowane Jeśli nie można znaleźć aplikacji dewelopera, funkcja tworząca formularz do edytowania aplikacji dewelopera nie wywołuje już bezpośrednio funkcji drupal_goto() ani drupal_not_found(). Dzięki temu moduły konkretnego klienta mogą stale zmieniać działanie formularza bez wymuszania bezwarunkowego przekierowania.