15.02.16.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

16 lutego 2015 r. opublikowaliśmy wersję 15.02.16.00 portalu Apigee Developer Services w chmurze.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Wycofanie

Od 15 kwietnia 2015 r. Google nie będzie już obsługiwać interfejsu OpenID 2.0 API. Informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem:

https://developers.google.com/+/api/auth-migration#timetable

Wszystkie portale wydane przed 14.07 roku używały identyfikatora Google OpenID 2.0, który umożliwiał użytkownikom logowanie się w portalu lub rejestrowanie się jako jego użytkownik przy użyciu danych logowania Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów. Z tego powodu wycofaliśmy tę funkcję z portalu.

Zamiast niego możesz użyć modułu Drupal Google Auth lub skorzystać z informacji opisanych w artykule: Używanie OAuth 2.0 do logowania.

Poprawki błędów

Ta wersja lokalna zawiera następujące poprawki błędów:

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-1046 Sprawdź, czy w przesłanych modułach Drupala są zainstalowane wszystkie wymagane poprawki.
DEVSOL-1048 Unikaj wyjątków dotyczących zduplikowanego klucza podczas zapisywania aplikacji dewelopera w pamięci podręcznej.