1.5.1 - Informacje o wersji Apigee Sense

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Nowe funkcje i ulepszenia

Możliwość wyświetlania i dostosowywania reguł wykrywania niepożądanych żądań klientów

W tej wersji dodaliśmy możliwość dostosowywania reguł, których Apigee Sense używa do wykrywania niepożądanych żądań.

Możesz dostosować reguły wykrywania Apigee Sense, aby przechwytywać tylko niepożądane żądania. Reguły wykrywania Apigee Sense definiują wzorce, które reprezentują potencjalnie niechciane żądania klienta.

Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule Dostosowywanie reguł wykrywania.

Poprawiona wydajność

Po wczytaniu interfejs konsoli jest bardziej elastyczny.

Naprawione błędy

Obsługa nazw użytkownika bez rozróżniania wielkości liter

Podczas sprawdzania adresu e-mail podczas logowania nie jest już rozróżniana wielkość liter.

Usunięcie luki w zabezpieczeniach umożliwiającej przechwytywanie kliknięć

Aby usunąć lukę w zabezpieczeniach, dodano skrypt.

Weryfikacja adresu IP w interfejsie użytkownika przed utworzeniem reguły ochrony

Adresy IP są teraz weryfikowane w interfejsie użytkownika, zanim zostaną użyte do przesłania reguły zabezpieczeń.