16.03.02 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 3 marca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Public Cloud.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

Łańcuch proxy interfejsów API

Edge obsługuje łańcuch lokalnych serwerów proxy interfejsów API, co umożliwia jednemu serwerowi proxy interfejsu API wywoływanie innego serwera proxy interfejsu API wdrożonego w organizacji brzegowej bez dodatkowego obciążenia sieci. Wcześniej łańcuch serwerów proxy interfejsu API wymagał wywołania http(s) innego serwera proxy interfejsu API, które przekazuje żądanie przez system równoważenia obciążenia, router i procesor wiadomości.

W punkcie końcowym interfejsu API serwera proxy dostępne są nowe elementy LocalTargetConnection. Pozwalają one określić nazwę serwera proxy interfejsu API, nazwę konkretnego punktu ProxyEndpoint na serwerze proxy interfejsu API lub po prostu ścieżkę podstawową do lokalnego zasobu proxy interfejsu API (np. /v1/myresource). Interfejs edytora serwera proxy udostępnia te opcje także podczas dodawania lub aktualizowania punktu końcowego docelowego.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o łączeniu serwerów proxy interfejsu API łańcucha. Nowe elementy LocalTargetConnection są też wymienione w schemacie XML tutaj: https://github.com/apigee/api-platform-samples/blob/master/schemas/configuration/configuration_schemas.xsd. (MGMT-3049)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
MGMT-3083 Automatyczne odświeżanie logów Node.js jest zbyt szczegółowe w przypadku komunikatów logu
DEVRT-2275 Abonamenty atrybutów niestandardowych mają tylko 5 atrybutów
DEVRT-1275 W menu Abonament nie widać wszystkich deweloperów
DEVRT-1074 Deweloper przedpłacony z zerowym saldem zgłasza wyjątek NullpointerEx po zastosowaniu środków