16.06.29 (UI) – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 29 czerwca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI-600 Nie można wyświetlić/edytować ról w raportach niestandardowych
EDGEUI-593 Z interfejsu Analytics usunięto 5- i 10-minutowe odstępy
Dane Analytics w interfejsie zarządzania pojawiają się po co najmniej 10 minutach od wywołania serwerów proxy interfejsu API. Z tego powodu ustawienie zakresu 10 minut zostało usunięte z raportów niestandardowych, a ustawienie zakresu 5 i 10 minut zostało usunięte z widoku wydajności serwerów proxy interfejsu API.