16.07.13 (UI) – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 13 lipca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI-609 Przycisk Nowy serwer docelowy nie jest włączony w roli niestandardowej z uprawnieniami do tworzenia serwerów docelowych
EDGEUI-584 Drobne błędy wyświetlania kluczy/tajnych kluczy w aplikacji dewelopera, która ma wiele danych logowania
EDGEUI-571 Limit nazwy serwera proxy został nieprawidłowo ustawiony do 50 znaków w interfejsie