17.03.13.02 (zarabianie) – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej w wersji Cloud.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
DEVRT-3584 Przejściowa obsługa wywołania GET {organization}/limits
Wszystkie punkty końcowe interfejsu API z wycofanej funkcji limitów zostały usunięte i będą w odpowiedzi wysyłać kod stanu 404, z wyjątkiem GET {organization}/limits, który zwraca pustą tablicę limit (aby dać czas na przejście z tego punktu końcowego). Zalecamy usunięcie wszystkich odwołań do punktu końcowego GET {organization}/limits przed wrześniem 2017 r. – wtedy zostanie on usunięty.
DEVRT-3555 Podczas synchronizacji danych wyjściowych dewelopera pojawia się komunikat „products”
Podczas synchronizowania danych programistów za pomocą interfejsu Monetization API (zgodnie z opisem w sekcji Synchronizowanie programistów za pomocą interfejsu API) w danych wyjściowych widnieje wartość „products”, a nie „developers”. Rozwiązaliśmy ten problem.