17.03.15.01 – Apigee Edge dla Public Cloud informacje o wersji (UI)

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W sobotę 25 marca 2017 roku rozpoczęliśmy publikowanie nowej wersji Apigee Edge dla chmury publicznej w chmurze.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUE-996 Aplikacje nie są wyświetlane na stronie ze szczegółami produktu
Na stronie ze szczegółami usługi znajdują się teraz wszystkie aplikacje deweloperów.
EDGEUI-973 Po zatrzymaniu sesji logu czasu reklama Edge przekierowuje do ekranu logowania
Naprawiono błąd, który powodował, że przeglądarka Edge przekierowywała użytkowników do ekranu logowania podczas wykonywania zwykłych operacji, takich jak zatrzymywanie sesji śledzenia.