17.03.2029 – Apigee Edge dla Public Cloud informacje o wersji (UI)

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 29 marca 2017 roku rozpoczęliśmy publikowanie nowej wersji Apigee Edge dla chmury publicznej w chmurze.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI-967 Pomijaj komunikaty o błędach po zatrzymaniu sesji śledzenia
Jeśli podczas sesji śledzenia wystąpi błąd, sesja śledzenia zostanie zatrzymana, a kolejne komunikaty o błędach będą pomijane.

Dodatkowo po osiągnięciu maksymalnej liczby transakcji dozwolonych w jednej sesji śledzenia, a sesja śledzenia zostanie zatrzymana, pojawi się teraz ten komunikat:

A maximum of 20 transactions can be fetched during a trace session. Start a new trace session to view more transactions.

EDGEUI-966 Na stronie ze szczegółami usługi interfejsu API nie są wyświetlane aplikacje dla deweloperów
W pewnych okolicznościach na stronie ze szczegółami usługi API nie były wyświetlane żadne aplikacje dewelopera. Naprawiliśmy ten problem.
EDGEUI-965 W niektórych strefach czasowych strona Aplikacje dla programistów zawiesza się na platformie openSUSE
W niektórych strefach czasowych strona Aplikacje dla programistów nie wczytuje się na platformie openSUSE. Rozwiązaliśmy ten problem.
EDGEUI-907 Pole Zaszyfrowane pole wyboru jest domyślnie zaznaczone we wszystkich organizacjach zgodnej z ustawą HIPAA
W przypadku organizacji zgodnej z ustawą HIPAA wszystkie mapy wartości kluczy są szyfrowane. Podczas dodawania nowej mapy par klucz-wartość przy użyciu interfejsu użytkownika organizacji zgodnej z ustawą HIPAA w oknie Nowe mapy klucz-wartość jest zaznaczone pole wyboru Zaszyfrowane i nie można go wyłączyć.