17.05.22 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud (zarządzanie interfejsami API)

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 20 czerwca 2017 roku zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Nowe funkcje i aktualizacje

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i aktualizacji w tej wersji.

Niestandardowy klucz klienta i reguły nadawania nazw obiektom tajnym

Zaktualizowaliśmy reguły nazewnictwa i weryfikację, aby umożliwić tworzenie niestandardowego klucza klienta i tajnego klucza dla aplikacji dewelopera. Klucze klienta i obiekty tajne mogą zawierać litery, cyfry, podkreślenia i łączniki. Inne znaki specjalne nie są dozwolone.

Proces tworzenia niestandardowego klucza/klucza tajnego jest lepiej udokumentowany w artykule Importowanie istniejących kluczy i obiektów tajnych klienta. (MGMT-3916)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
MGMT-4059
MGMT-3517 Nieprawidłowa wersja serwera proxy w komunikacie o błędzie wdrożenia serwera proxy