17.07.10 – Apigee Edge dla interfejsu Public Cloud – informacje o wersji (UI)

Oglądasz dokumentację Apigee Edge.
Wyświetl dokumentację Apigee X.

W poniedziałek 10 lipca 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poniższe błędy zostały naprawione w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników sprawdzających, czy zgłoszenia do zespołu pomocy zostały naprawione. Nie służy on do udostępniania szczegółowych informacji wszystkim użytkownikom.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI 1113 Dodaj środowisko portalu do strony certyfikatów protokołu TLS
Środowisko wdrożenia portalu będzie teraz wyświetlane na stronie certyfikatów TLS jako możliwe do wyboru. Środowisko to jest używane podczas dodawania niestandardowej nazwy domeny do portalu zgodnie z opisem w sekcji Dostosowywanie nazwy domeny.
EDGEUI-1109, Błąd: użytkownik nie należy do organizacji
Naprawiono tymczasowy błąd „Użytkownik nie należy do organizacji”.