17.11.06 – informacje o wersji (UI) Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 6 listopada 2017 r. zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
68357182

Plik CSV nie zawiera prawidłowych danych z okresu (obejmuje pełny zbiór danych)
Plik CSV nie zawiera prawidłowych danych z określonego przedziału czasu. Zamiast tego w pliku znajdował się pełny zbiór danych. Naprawiliśmy ten problem.

67650494 Interfejs Edge powinien śledzić zmiany w środowisku
W niektórych przypadkach zmiany środowiska nie utrzymują się przy przechodzeniu między stronami w interfejsie. Naprawiliśmy ten problem.