17.12.20.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 20 grudnia 2017 r. możesz zgłosić się do korzystania z nowej wersji portalu usług dla programistów w chmurze. Zobacz, jak zastosować aktualizacje Apigee do portalu dla programistów w chmurze publicznej?

Nowe funkcje

W tej sekcji opisujemy nowe funkcje w tej wersji.

Środowiska testowe dla witryn hostowanych przez Pantheon przekierowanych z apigee.com do apigee.io

Środowiska testowe dla witryn hostowanych przez Pantheon są teraz przekierowywane z apigee.com do apigee.io. Środowiska deweloperskie zostały już przekierowane.

Po tej zmianie nie będzie już można uwierzytelniać się w Apigee w środowiskach programistycznych i testowych zgodnie z opisem w sekcji Rejestracja lub logowanie się przy użyciu danych logowania Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
70894212 Portal dla programistów – Drupal

Aliasy me – Bardzo krytyczne – Wykonywanie dowolnego kodu – SA-CONTRIB-2017-097

Moduł „Ja” został zaktualizowany do wersji 7.x-1.3 i obejmuje krytyczną aktualizację zabezpieczeń. Zalecamy jak najszybsze wprowadzenie tej zmiany. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.drupal.org/sa-contrib-2017-097.

70842753 Portal dla programistów – Drupal

Aktualizacja zabezpieczeń modułu automatycznego wylogowania

Moduł automatycznego wylogowywania został zaktualizowany do wersji 7.x-4.5 w celu dodania aktualizacji zabezpieczeń.

69535921 Portal dla programistów – Drupal

Nieprawidłowy opis metody dc-getorg

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zmieniany był kontekst pomocy „dc-setorg” dla poleceń drush, a także „dc-getorg”.

65554632 Portal dla programistów – Drupal

Przycisk Mint Dev Portal Sync 4G to Mint nie działa już

Przycisk Dev Portal Sync 4G to Mint działa już z poprawką dotyczącą zmiany interfejsu Edge API.

65289738 Portal dla programistów – Drupal

Podstawowe uwierzytelnianie: pole adresu e-mail jest obcięte

W SmartDokumentach pole adresu e-mail modelu uwierzytelniania podstawowego nie jest już obcięte.