18.09.28 – Apigee Edge dla interfejsu Cloud Identity Public Edition (UI)

Oglądasz dokumentację Apigee Edge.
Wyświetl dokumentację Apigee X.

W piątek 28 września 2018 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji Apigee Edge dla chmury publicznej.

Nowe funkcje i ulepszenia

Ta wersja zawiera ulepszenia wizualne i wydajności interfejsu New Edge. Ta wersja nie zawiera żadnych dodatkowych funkcji.