18.12.04 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 10 grudnia 2016 r. zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poniższy błąd został naprawiony w tej wersji. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
69550284 Interfejs Edge

wsdl2apigee generuje specyfikację OpenAPI z nieprawidłową definicją

Rozwiązano kilka problemów związanych z generowaniem serwera proxy SOAP z dokumentu WSDL.

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej znane problemy.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
68722102

Zasada MessageLogging zawierająca dodatkowe informacje w komunikacie logu

Element FormatMessage zasady MessageLogging określa format logowanej wiadomości. Gdy ustawiona jest zasada FormatMessage=false, logowany komunikat nie powinien zawierać żadnych informacji wygenerowanych przez Apigee. Nawet jeśli ustawisz FormatMessage=false, komunikat logu nadal będzie zawierał te informacje:

  • Priorytet
  • sygnaturę czasową;