19.10.01 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 1 października 2019 r. zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
141151640 Użytkownicy z rolą administratora organizacji i administratora operacji nie mogą utworzyć serwera proxy interfejsu API z pakietu
Użytkownicy, którzy mieli zarówno rolę administratora organizacji, jak i administratora operacji, byli zablokowani na wykonywanie niektórych operacji wymagających uprawnień administratora organizacji. Naprawiliśmy ten problem.
134817014 Pole listy „Od czasu” w interfejsie Edge jest obcięte.
Podczas tworzenia raportu niestandardowego lista „Od” była obcinana. Naprawiliśmy ten problem.