20.03.20 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W piątek 27 marca opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Public Cloud.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
139840439 Interfejs Edge

Nieprawidłowa etykietka rozmiarów żądań i odpowiedzi

Podczas wyświetlania statystyk etykietka wskazuje, że rozmiary żądań i odpowiedzi były mierzone w kilobajtach. Rozmiary żądań i odpowiedzi są podawane w bajtach. Etykietka została zaktualizowana.

137346253 Interfejs Edge

Nowe okno przepływu warunkowego nie wyświetla operacji dla OpenAPI Specification w wersji 3.0

Jeśli serwer proxy interfejsu API został wygenerowany ze specyfikacji OpenAPI w wersji 3.0, podczas próby dodania nowego przepływu warunkowego z użyciem specyfikacji wyświetli się ten błąd:
Every Swagger operation already has a corresponding conditional flow

Ten problem został rozwiązany. Specyfikacja OpenAPI w wersji 3.0 jest teraz obsługiwana podczas dodawania przepływów warunkowych do serwera proxy interfejsu API.