20.05.14 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
informacje.

W czwartek 14 maja zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Nowe funkcje i aktualizacje

Poniżej znajdziesz listę nowych funkcji i aktualizacji w tej wersji.

Obsługa UTC na potrzeby niestandardowych raportów analitycznych

Jeśli generujesz niestandardowy raport statystyczny, podczas konfigurowania niestandardowego zakresu czasu możesz teraz wybrać uniwersalny czas koordynowany (UTC). Więcej informacji znajdziesz w sekcji Generowanie raportu niestandardowego. (143693318)