21.09.30 – Informacje o wersji Apigee Edge dla logowania jednokrotnego w chmurze publicznej

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

30 września 2021 roku zaczęliśmy publikować aktualizacje logowania jednokrotnego dla Apigee Edge dla chmury publicznej:

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
110984211 SSO

Zapobiegaj wygaszeniu linków do resetowania e-maili po uzyskaniu dostępu przez GET. Rozwiązaliśmy problemy ze skanerami firmowymi, które powodowały, że linki do resetowania były nieprawidłowe.

195932115 SSO

Metoda apigee-sso nie zwraca już zrzutów stosu w odpowiedziach. Zrzuty stosu są nadal logowane.

Nie dotyczy SSO

Dodaliśmy dodatkowe zabezpieczenia przed atakami polegającymi na ponownym odtwarzaniu potwierdzenia SAML.