Poprawka 22.03.14 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W tym dniu rozpoczęliśmy publikowanie aktualizacji komponentów Apigee Edge dla chmury publicznej:

  • Procesor wiadomości: 1 grudnia 2023 r.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
308971252 procesor komunikatów

Aby zminimalizować opóźnienia spowodowane niepotrzebnymi wyszukiwaniami w bazie danych, Apigee zaczęła przez krótki czas przechowywać w pamięci podręcznej nieistniejące klucze KVM w pamięci procesora wiadomości.

304562492 procesor komunikatów

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektóre procesory wiadomości Apigee nie mogły prawidłowo wdrożyć serwera proxy lub przepływu współdzielonego, co powodowało częściową przerwa w działaniu tego serwera proxy lub udostępnionego przepływu.