22.09.12 – Informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

12 września 2022 r. zaczęliśmy publikować nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
237412458 Zintegrowany portal

Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że niektóre ustawienia SMTP nie były przenoszone do uaktualnionego portalu.

235634994 Zintegrowany portal

Wdrożyliśmy drobną poprawkę w zabezpieczeniach, aby blokować podszywanie się pod inne treści na stronie wyszukiwania w interfejsie API.

233407912 Zintegrowany portal

Gdy tworzysz nowy klucz aplikacji dla usług, dla których ustawiono ręczne zatwierdzenie, ale które zostały już zatwierdzone, nowy klucz zostanie zatwierdzony automatycznie i nie będzie trzeba ponownie go zatwierdzać.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.