22.10.2019 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

19 października 2022 r. zaczęliśmy publikować nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
239424786 Zintegrowany portal

Jeśli ponownie użyjesz niestandardowej domeny portalu w innych witrynach, pliki cookie tej domeny mogą się powiększyć. Ta poprawka umożliwia wysyłanie plików cookie o rozmiarze do 16 KB (wcześniejszy limit 8 KB).

237181283 Zintegrowany portal

Naciśnięcie przycisku Enter w polu do wprowadzania danych Portale > Konta > Uwierzytelnianie > Tworzenie i logowanie się nie powoduje już otwarcia okna eksploratora plików.

233933177 Zintegrowany portal

Pole z powiadomieniem o utworzeniu nowego konta może zawierać tylko 1 adres e-mail. Nie może to być wiele adresów oddzielonych separatorem (np. spacją lub tabulatorem). Ta poprawka dodaje weryfikację po stronie klienta, aby egzekwować to ograniczenie.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.