22.12.14 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

14 grudnia 2022 r. zaczęliśmy publikować nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
260725456 Zintegrowany portal

Podczas wczytywania środowiska wykonawczego portalu nagłówek x-xss-protection został zmieniony z „1;” na „1; mode=block”

258021246 Zintegrowany portal

Rozwiązaliśmy problem, który uniemożliwiał użytkownikom wyświetlanie elementów katalogu API po usunięciu specyfikacji.

254053443 Zintegrowany portal

Naprawiono błąd, który powodował, że po każdym przejściu w portalu nieprawidłowej ścieżki dokumentu wyświetlała się strona Nie znaleziono.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.